Logo FN HK Neurlogická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Neuroski Šerclovy dny Kontakt Logo UK a LFHK

Charakteristika Neurologické kliniky LF UK a FN HK

Neurologická klinika zajišťuje péči o nemocné s neurologickými onemocněními dospělých a dětí v plném rozsahu. Působnost je regionální a nadregionální.

Lůžková část:

Jednotka intenzivní péče (4 lůžka) je vybavena na požadované úrovni, včetně možnosti umělé plicní ventilace u každého lůžka. Společně s oddělením intermediární péče (18 lůžek) plní úkoly specializované „iktové“ jednotky s možností použití nejmodernějších léčebných postupů (včetně systémové a lokální trombolýzy, endovaskulárního ošetření stenóz magistrálních mozkových tepen aj.)

Oddělení všeobecné neurologie (24 lůžek) a dětské oddělení jsou zaměřená na celé spektrum neurologických onemocnění (především roztroušená skleróza mozkomíšní, složitější typy bolesti hlavy, neuromuskulární onemocnění, epilepsie a další).

Dětské lůžkové neurologické oddělení (12+1 lůžek) zajišťuje specializovanou péči v oblasti dětské neurologie od 18 měsíců věku dítěte s možností hospitalizace člena rodiny i pro okolní regiony, kde lůžková dětská neurologická oddělení nejsou.

Ambulantní část:

Všeobecná ambulance dospělých zajišťuje kromě standardní ambulantní neurologické péče konziliární neurologickou péči pro Fakultní nemocnici a superkonziliární péči pro královehradecký region a jeho okolí.

Specializované poradny

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (MS centrum) poskytuje nemocným komplexní diagnostickou a léčebnou péči za použití nejmodernějších postupů (včetně léčby akutních atak a léčby léky imunomodulačními - DMD) v těsné návaznosti na 8mi lůžkový Denní stacionář, kde kromě léčebných postupů jsou prováděny ambulantní diagnostické výkony..

Další specializované poradny zabezpečují superkonziliární péči v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy, diagnostiky a léčby cévních onemocnění mozku, extrapyramidových onemocnění, demencí, záchvatových onemocnění a onemocnění neuromuskulárních.

Dětská neurologie

Dětská neurologická ambulance kromě standardní ambulanční činnosti formou specializovaných poraden zajišťuje péči v definovaných oblastech, zejména vývojová a záchvatová onemocnění, dětská mozková obrna, bolesti hlavy aj.

Neurologický diagnostický komplement

Základním článkem neurologického komplementu jsou elektrofyziologické vyšetřovací metody: elektroencefalografie, elektromyografie, evokované potenciály všech modalit a polygrafie, včetně polysomnografie.

Polysomnografická laboratoř a laboratoř pro dlouhodobé monitorování epileptiků jsou funkčně propojeny s multidisciplinárním Centrem pro poruchy spánku a biorytmů FN.

 

Podrobnosti o dalších aktivitách Neurologické kliniky FH Hradec Králové na těchto stránkách www.neurologiefnhk.cz