Logo FN HK Neurlogická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Neuroski Šerclovy dny Program Registrace Organizátoři Prof. Šercl Kontakt Logo UK a LFHK
Logo - 33. Šerclovy dny

Registrace 2012

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti 27. září 2012 !
Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti 5. října 2012 !

Připravili jsme pro Vás možnost elektronické registrace pomocí následujícího formuláře. Platbu je však nutno provést tradičním způsobem.

Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 800,- Kč (včetně 20% DPH). Platbu proveďte do 2. října 2011 bezhotovostním převodem na níže zmíněný účet. Později lze registrační poplatek zaplatit při registraci. Daňový doklad Vám bude vydán při registraci. Registrační poplatek obsahuje pouze náklady spojené s pořádáním akce. Ubytování, stravování a společenský program hradí účastníci zvlášť nebo jsou sponzorovány! Potvrzení o zaplacení předloží každý účastník při registraci!

Způsob úhrady účastnického poplatku

  1. bezhotovostním převodem z Vašeho účtu nebo účtu Vašeho zaměstnavatele na účet Nadačního fondu pro neurovědy Hradec Králové, Sladkovského 215, 500 02 Hradec Králové, IČ 28793820. Zapsaný v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl n, vložka 222 Tel/fax 495 532 000 Fax 495 837 204.
    Bankovní spojení: číslo účtu/kód banky 236 182 349 / 0300, ČSOB,a.s. se sídlem 150 57 Praha 5, Radlická 333/150, identifikační číslo 00001350, pobočka Hradec Králové – Čs. Armády
    Při platbě převodem prosíme o dodržení variabilního symbolu, který Vám bude vygenerován po odeslání níže uvedeného formuláře. Specifický symbol: 19201012).
    Jednou platbou lze uhradit poplatek i za více účastníků.
  2. hotově při registraci

Stravování

Společenský večer ss hudbou a občerstvení formou švédského stolu
Oběd po ukončení programu individuálně – v hotelové restauraci

Ubytování

Individuálně kontakt:
e-mail - reception@terezianskydvur.euroagentur.cz
Tel. - 495 505 111

Zájemcům o ubytování doporučujeme včasnou rezervaci!
Parkování – v areálu hotelu

V případě nejasnosti kontaktujte organizační výbor konference.

Červeně označená pole je nezbytné vyplnit pro úspěšnou registraci.
Potvrzení úspěšné registrace bude oznámeno na Vámi uvedený e-mail sekretariátem konference během následujících tří pracovních dní.

Všechna abstrakta budou součástí časopisu Neurologie pro praxi, vydavatel v ČR: SOLEN, s.r.o., Radošovce 672, 798 52 Konice. Vzhledem k tomu, že vydavatelství má přesně stanovený časový harmonogram zpracování, nebudou abstrakta obdržená později než je uzávěrka publikována a budou pouze přiložena ke sjezdovým materiálům!

Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.

Pro členění vlastního textu využijte obvyklou strukturu: úvod, metodika, výsledky, závěry (event. souhrn). Protože celý abstrakt nesmí přesáhnout 1 stranu A4 při formátu písma Courier 12b: 64 znaků na řádek, 38 řádků, je Vámi zadané tělo abstraktu limitováno na 2432 znaků včetně mezer a konců odstavců. (Pro počítání znaků můžete použít funkce MS Word:Nástroje -> Počet slov).
Při zpracování budou formátovací znaky opomenuty. U těla abstraktu bude brán ohled na konce řádků.

 

 

Logo EFS - program IKTA