Logo FN HK Neurlogická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Úvod Novinky Organizační struktura Odborné aktivity Pracoviště Neuroski Šerclovy dny Kontakt Logo UK a LFHK

Organizační struktura

Přednosta kliniky: MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Zástupce pro LPP: MUDr. Michal Bednář, zastupuje MUDr. P.Kunc, Ph.D.
Zástupce pro výuku, vědu a výzkum: MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
Vrchní sestra: Jitka Kubínová, zastupuje Lenka Kopecká
Ekonomická asistentka: Jitka Prouzová
Sekretářka kliniky: Charlotte Šplíchalová
Sekretářka LF: Petra Cellerová
Hospodářka: Dagmar Fialová

Zde je k nahlédnutí grafické schéma

KALENDÁŘNĚ-TÉMATICKÝ PLÁN 2011

Zde je ke stažení PDF formátu.

Organizační schéma ZLPP

Lůžková část
Odd. všeobecné neurologie
Odd. pro dg. a léčbu cévních onemocnění mozku
Oddělení dětské neurologie
Jednotka intenzivní péče

Ambulance

Všeobecná ambulance dospělých
Všeobecná ambulance dětí

Stacionář
Specializované centra a poradny

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (mscentrum@fnhk.cz)
Poradna pro extrapyramidová onemocnění
Poradna pro dg. a léčbu demencí
Poradna pro dg. a léčbu bolestí hlavy (www.bolestihlavy.cz)
Poradna pro dg. a léčbu neuromuskulárních onemocnění
Poradna pro dg-a léčbu cévních onemocnění mozku
Poradna pro dg-a léčbu záchvatovitých onemocnění mozku

Laboratoře

Centrum elektrodiagnostiky
Elektroencefalografická laboratoř EEG
Elektromyografická laboratoř EMG
Evokované potenciály
Optická koherentní tomografie
Spánková laboratoř - Polysomnografie

Výuka (přednášky, semináře, praktická cvičení, zápočety a rigorózní zkoušky)

Neurologie ,veobecný směr
Neurologie, všeobecný směr zahraniční studenti
Neurologie, stomatologie
Neurologie stomatologie, zahraniční studenti
Ošetřovateklství v neurologii, bakalářky
Základy neurologie, Pedagogická fakulta Hradecké Univerzity
Střední a vyšší zdravotnická škola v Hradci Králové