Logo FN HK Neurlogická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Úvod Novinky Organizační struktura Odborné aktivity Pracoviště Neuroski Šerclovy dny Kontakt Logo UK a LFHK

NEUROLOGICKÁ KLINIKA LFUK a FN HRADEC KRÁLOVÉ
SRDEČNĚ ZVE NA 4. KLINICKÉ A EDUKAČNÍ SEMINÁŘE

 

Klinické semináře se konají v posluchárně Neurologické kliniky (Sokolská 581, Hradec Králové) - přízemí č.dv. 0.3 01, začátek vždy ve 15:00 hodin. U mezioborových seminářů se řiďte přiloženou pozvánkou.

12.01.2011
Skupina – dětská neurologie
 • Belušiaková L.:
  Pompeho nemoc
 • Kazuistiky – dětská neurologie
 • Koordinátor: Talábová M.
19.01.2011
Intermediární oddělení
 • Vítková E., Pagáčová N.:
  Sekundární prevence CMP
 • Kazuistiky – intermediární odd.
 • Koordinátor: Krajíčková D.
09.02.2011
Odd. všeobecné neurologie
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Kunc P.
23.02.2011
JIP
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Bednář M.
17.-19.03.2011
XIII. NEURO SKI Harrachov
 • cerebrovaskulární problematika
 • Autoimunitní onemocnění v neurologii
 • Sekce sester
13.04.2011
Klinicko-elektrofyziologický seminář
 • Korelace EMG-klinika, senzitivita a specificita EMG nálezu
 • Koordinátor: Bednář M.
20.04.2011
Odd. dětské neurologie
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Šerclová L.
11.05.2011
Klinicko-elektrofyziologický seminář
 • EEG, epilepsie, posudková problematika
 • Koordinátor: Šimko J.
18.05.2011
Myastenia gravis
 • Kazuistiky, zprávy z kongresů
 • Koordinátor: Matulová H.
25.05.2011
školení KPR
 • ve 14:00
08.06.2011
CMP – systémová trombolýza
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Krajíčková D.
15.06.2011
Klinicko-elektrofyziologický seminář – PSMG
 • Kazuistiky – Centrum pro poruchy spánku a biorytmů
 • Koordinátor: Kundrata Z.
14.09.2011
MS centrum
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Taláb R.
21.09.2011
Klinicko-elektrofyziologický seminář
 • Význam somatosenzitivních evokovaných potenciálů v intenzivní péči
 • Koordinátor: Bednář M.
12.10.2011
školení KPR
 • ve 14:00
14.-15.10.2011
38. ŠERCLOVY DNY – Harrachov
26.10.2011
Odd. všeobecné neurologie
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Kunc P.
09.11.2011
Odd. dětské neurologie
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Talábová M.
16.11.2011
CMP - intervence u stenóz extra/intrakraniálních tepen
 • Kazuistiky
 • Koordinátor: Krajíčková D.
14.12.2011
Klinicko-elektrofyziologický seminář
 • EMG - poruchy nervosvalového přenosu
 • Koordinátor: Kunc P.

Zodpovědný konzultant pro jednotlivá témata klinických seminářů dle určení, za kazuistická sdělení zodpovídající vedoucí určených klinických středisek a oddělení.

24. ČERVEN 2011
(změna vyhrazena)
Předprázdninový seminář
15. PROSINEC 2011
(změna vyhrazena)
Vánoční seminář


MUDr. R. Taláb, CSc.
přednosta Neurologické kliniky FN

MUDr. Michal Bednář.
zást. přednosty kliniky pro LPP


Elektronickou registraci a program konferencí naleznete aktuálně na NeuroSKI nebo Šerclovy dny.