Logo FN HK Neurlogická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Úvod Novinky Organizační struktura Odborné aktivity Pracoviště Neuroski Šerclovy dny Kontakt Logo UK a LFHK
PREZIDENT REPUBLIKY NAVŠTÍVIL NEUROLOGICKOU KLINIKU FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ

Dne 02.března 2005 v dopoledních hodinách navštívil prezident České republiky Václav Klaus s manželkou a doprovodem, v rámci návštěvy Královehradeckého kraje, Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice.

Po velmi vřelém uvítání a předání symbolického daru (neurologické vyšetřovací kladívko) pronesl krátký projev ředitel Fakultní nemocnice Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Obsahem projevu bylo i poděkování Krajskému úřadu Královehradeckého kraje a Městskému úřadu Města Hradec Králové za velkorysou dotaci k nákupu nového monitorovacího systému pro Jednotku intenzivní péče Neurologické kliniky.

Za potlesku všech přítomných pan prezident společně s hejtmanem Královehradeckého kraje ing.Pavlem Bradíkem zahájil symbolickým přestřižením pásky provoz nového monitorovacího systému.

Dřívější monitory JIP Neurologické kliniky sloužily téměř 13 let, byly velmi poruchové. Nový monitorovací systém tvoří čtyři velmi moderní dotykové monitory s centrálou. Kromě běžného snímání umožňuje neinvazivní a invazivní monitorovací techniky a mimo jiné kapnografické sledování, snímání elektroencefalografické aktivity a jiné.

Na Jednotce intenzivní péče Neurologické kliniky jsou hospitalizování především nemocní s těžkými mozkovými příhodami, kteří v akutní fázi vyžadují přesný monitoring a umělou ventilaci. V současné době předpokládáme větší rozšíření o léčbu systémovou trombolýzou u nemocných s akutními trombotickými cévními mozkovými příhodami, která vyžaduje v akutní fázi bezpodmíněčně hospitalizaci na JIP.

Pan prezident se živě zajímal o provoz JIP a celé Neurologické kliniky. Manželka pana prezidenta, paní ing. Livie Klausová, navštívila Dětské oddělení Neurologické kliniky a velmi vřele promluvila se zaměstnanci a s malými pacienty.

S návštěvou prezidentského páru byla spojena velmi neformální a vřela atmosféra. Na závěr oba velmi ochotně a trpělivě podepisovali zaměstnancům fotografie, památníky a knihy. Všem přítomným bylo skutečně líto, když se museli s panem prezidentem a jeho manželkou rozloučit.

Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc.